Glavni meni
Početna
Vesti
Pretraga
Linkovi
Pčinjski region
O nama
Kontakt
Delatnost
Politika kvaliteta
Akreditacija
Centar za analizu i planiranje
Centar za kontrolu i prevenciju bolesti
Centar za mikrobiologiju
Centar za promociju zdravlja
Centar za higijenu i humanu ekologiju
Služba za prav. i ek.-fin. poslove
Kalendar javnog zdravlja
Stručni ispit
Dokumenta
Zdravstvena statistika
Kvalitet vazduha
Ugovori
Javne nabavke
Izveštaji
Praćenje stanja i prognoza aeropolena
Kontrola kvaliteta vazduha
Kretanje oboljenja sličnih gripu
Finansijski plan i izveštaj
Dnevni finansijski izveštaj
Ulogujte se

Zaboravili ste lozinku?
Broj korisnika online
Statistika
Posetioci: 742989
IZVEŠTAJ: Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja u julu 2016.god.
23.08.2016

Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013).     

 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 30. nedelju i saveti alergičnim osobama
04.08.2016

Na osnovu naših svakodnevnih merenja možemo da konstatujemo da je sada period polinacije isključivo korovskih biljaka i njihov polen će  biti dominantan i uglavnom prisutan do kraja monitoringa za ovu godinu, odnosno da kraja oktobra. Kako je u tabeli prikazano od korovskih biljaka prisutan je polen Koprive, Pelina, Štira, Konoplja, Bokvice i Ambrozije. U ovom periodu je samo polen Koprive sa povećanim vrednostima iznad praga osetljivosti od 30 zrna/m3 vazduha, a u narednim nedeljama naročito u drugoj polovini avgusta možemo da očekujemo intenzivnije cvetanje Pelina i Ambrozije sa koncentracijama koje bi često bile iznad napred navedenog praga osetljivosti.

 
IZVEŠTAJ: Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja u junu 2016.god.
14.07.2016
Kontrola kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Vranja vrši se na dva merna mesta. Jedno merno mesto se nalazi u Zavodu za javno zdravlje Vranje u Vranju u blizini centra grada, a drugo merno mesto je u krugu Osnovne škole "Svetozar Marković" u Vranju. Pri izboru mernih mesta vodilo se računa o rasporedu i vrsti izvora zagađivanja, gustine naseljenosti, specificnosti terena i meteoroloških uslova. Na oba merna mesta vrši se sistematsko dnevno merenje osnovnih zagađujućih materija SO2, čađi, kao i NO2 (imisiona merenja). Takođe se na oba merna mesta vrši  analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima padavina. gde se određuju i ukupne taložne materije. Procena zagađenosti vazduha, odnosno granične vrednosti, tolerantne vrednosti, maksimalno dozvoljene vrednosti imisije za pojedine parametre aerozagađenja baziraju se na važećim zakonskim propisima ( Zakonu o zaštiti vazduha Sl. Glasnik R.S. 36/09, Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.11/10, i Uredbi o izmenama i dopunama  Uredbe o uslovima  za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha Sl.Glasnik R.S. br.75/2010 i 63/2013). 
 
IZVEŠTAJ: Stanje i prognoza polena u vazduhu za 27. nedelju i saveti alergičnim osobama
12.07.2016

Na osnovu naših svakodnevnih merenja možemo da konstatujemo da je polinacija drveća osim Lipe završena, čiji je polen i dalje prisutan, sa koncentracijama koje su u konstantnom opadanju i koje se kreću  ispod praga osetljivosti od 30 zrna/m3 vazduha.Trenutno smo u periodu cvetanja trave i korova. Njihov polen će sve do kraja monitoringa isključivo biti prisutan u vazduhu. Polen trava je svakodnevno prisutan sa koncentracijama koje ne prelaze prag osetljivostiod 30 zrna/m3 vazduha. U narednom periodu možemo da očekujemo veoma retko da koncentracija polena trave bude iznad datog praga osetljivosti s obzirom da je intenzivno cvetanje trava završeno tokom juna meseca.

 
KONKURS: Nајbоlji liкоvni i litеrаrni rаdоvi - „Оsmеhni sе zdrаvо”
07.07.2016
images_1.jpg

Nеdеljа zdrаvljа ustа i zubа u Srbiјi оbеlеžаvа sе svаке gоdinе u trеćој nеdеlji mаја mеsеcа brојnim акtivnоstimа као štо su јаvnе i drugе mаnifеstаciје u којimа učеstvuје stručnа јаvnоst, аli i оpštа pоpulаciја, а pоsеbnо su акtivnа dеcа prеdšкоlsкоg i оsnоvnоšкоlsкоg uzrаstа, nаstаvnici i rоditеlji. Tокоm Nеdеljе zаdrаvljа ustа i zubа intеnzivirајu sе акtivnоsti nа infоrmisаnju stаnоvništvа о znаčајu оrаlnоg zdrаvljа i mеrаmа prеvеnciје, а pоsеbnо о pоtrеbi i mоgućnоstimа dа sе ličnim i коlекtivnim аngаžоvаnjеm i pоzitivnim pоnаšаnjеm čuvа i unаprеđuје zdrаvljе ustа i zubа. Каmpаnjа imа zа cilj i dа sе dоdаtnо mоtivišu pојеdinci, pоrоdicе, zајеdnicа i dоnоsiоci оdluка zа акtivаn оdnоs prеmа unаprеđivаnju оrаlnоg zdrаvljа, оbzirоm dа оbоljеnjа ustа i zubа, каriјеs (zubni кvаr) i pаrоdоntоpаtiје (оbоljеnjе pоtpоrnоg аpаrаtа zubа), imајu vеliкi zdrаvstvеni, sоciјаlni i екоnоmsкi znаčај, tе prеdstаvljајu јаvnоzdrаvstvеni prоblеm u mnоgim zеmljаmа svеtа.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Rezultati 1 - 11 of 413
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Find more about Weather in Vranje, RB